titulo-icehtaller-de-invierno-iceh

linea-y-ambito-iceh

Ver Vídeo 2016

“Euskal Herriko Ondare Kulturala”, Hiriko kultur-anitz haurreei zuzendutako Hizkuntz-Experientzia bezala, haur etorkinei kultur transmisio eta gizarte inklusioa prozesuetan laguntzen duen proiektua da.
Ekimen honen bidez, Euskal Herriko kultura sustatzeko espazio berriak sortzen saiatzen da, ingurune eta kolektibo kultur-anitzetzan, haurtzaroan bereziki.

El proyecto “Imaginario Cultural de Euskal Herria”, como vehículo de Experiencia Lingüística para la Infancia Multicultural de la Ciudad, es una iniciativa que acompaña los procesos de transmisión cultural e inclusión social en la infancia de origen inmigrante.
La puesta en marcha de esta iniciativa, pretende contribuir a la creación de nuevos espacios para la promoción de la cultura local, en entornos y colectivos ciudadanos multiculturales, especialmente en la infancia.

HELBURUAK – OBJETIVOS:

Orokorra – General:

Euskal Herriko tradizio, pertsonai, musika, folklore eta ahozko adierazpenen ezagutza bultzatzea, hiriko haurreei Euskeraren erabilera motibatuz, ondare kultural inmaterialaren mantentze ekimen bezala.

Promover el conocimiento de las tradiciones, los personajes, la música, el folclore y las expresiones orales de Euskal Herria, motivando el uso del Euskera, como iniciativa para contribuir al mantenimiento del patrimonio cultural inmaterial, con la infancia de la ciudad.

Berariazkoak – Específicos:

1.- Desabantaila sozio-kultural eta sozio-ekonomikoan dauden haurrentzako, aisialdi-hezitzaile diren ekintzen garapenean laguntzea.

Contribuir al desarrollo de actividades lúdico-educativas en la infancia en desventaja sociocultural y socioeconómica.

2.- Euskal kulturaren ondare kultural inmaterialaren ezagutza eragin eta bizitu haurtzaroan.

Motivar y estimular el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial de la cultura vasca en la infancia.

3.- Haurtzaroan, transmisio kulturalen ekintzak garatzeko espazio kultura-anitzak

Activar espacios multiculturales para desarrollar actividades de transmisión cultural en la infancia.

4.- Euskera haurtzaroari hurbiltzea, Euskal Herriko ondare kulturalaren ezagutza bide bezala.

  Acercar el euskera a la infancia, como vehículo de conocimiento del imaginario cultural de Euskal Herria.

navidad-en-euskal-herria

1-euskera-patrimonio-inmaterial
ONDARE INMATERIALA: Tokiko kulturaren sustatzea AKTIBAtzea, Euskararen erabilera bultzatuz, kultur-anitz haurtzaroan.
PATRIMONIO INMATERIAL: AKTIBAr la promoción de la cultura local fomentando el uso del Euskera, en la infancia multicultural.

2-musica-y-folcroreMUSIKA ETA FOLKOREA: Experientzietan oinarritutako ikaskuntza sustatzen du, haurreei bertako adierazpen kulturalak hurbilduz, Euskal Herriko ondare kulturalaren ezagutzarako bide bezala.
MÚSICA Y FOLCLORE: Fomenta el aprendizaje experiencial acercando expresiones culturales locales a la infancia, como vehículo de conocimiento del imaginario cultural de Euskal Herria.

3-experiencia-ludico-educativa
IKASKUNTZA EXPERIENTZIA: Haurrei Euskal kulturaren ondare-kulturalaren ezagutza bultzatu eta bizigarri egiten dieten aisialdi-hezkuntzako formatu berriak sortzen.
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Creando nuevos formatos de ocio-educativo que motivan y estimulan el conocimiento del patrimonio cultural inmaterial de la cultura vasca en la infancia.

4-multiculturalidad-convivencia-valores
ELKARBIZITZARAKO INGURUMENA: Balio sozial eta kulturalak lantzen dira, giza-elkarbizitzarako apostu bezala.
ENTORNOS PARA LA CONVIVENCIA: Abordan valores sociales y culturales, como apuesta para la convivencia ciudadana.

Donostia – San Sebastián 2016

Proiektu honen garapena Neguko Tailer baten sorrerarekin hasi da. Taillera 2016ko Abenduko 22 eta 30 bitartean burutu da, Olentzero pertsonaiaren inguruan, Euskal Herriko Eguberrietako pertsonai nagusi bezala. Ekimena, TxikiAKTIBA – HAURTZAROAREN SUSTAPEN SOZIAL ETA KULTURALAREN ELKARTEAk eragindakoa izan da, eta onuradunak 2015 eta 2016 urteetan “Nire Hiria Ezagutzen” proiektuaren partaideak izan dira. Experientzia talde horrekin egitearen arrazoia, aisialdi-hezitzaile experientziei jarraipena ematea da, adingabeen kultur transmisio eta gizarte inklusioa prozesuak estimulatuz, modu honetan haurtzarotik hiri-elkarbizitza sustatzen delarik.

El desarrollo de este proyecto, se ha iniciado con la creación de un Taller de Invierno, llevado a cabo entre el 22 y 30 de Diciembre de 2016, en el que se ha trabajado la figura del Olentzero, como personaje de la Navidad en Euskal Herria. Esta iniciativa, promovida por la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA INFANCIA – TxikiAKTIBA, ha tenido como beneficiarios un grupo de menores que han participado en las ediciones del proyecto “Explorando mi Ciudad 2015-2016”. El objetivo de llevar a cabo la experiencia con este grupo es dar continuidad a la creación de experiencias de ocio-educativo, para estimular procesos de transmisión cultural e inclusión social en los menores, promoviendo de esta manera la construcción de la convivencia ciudadana en la ciudad desde la infancia.

Donostia – San Sebastián 2017

Abenduak 26, 28 eta 28 egunetan, tailer honen bigarren edizioa burutu da Altza auzoko Casares-Tomasene Kultur Etxean, Donostiako Udalaren Gazteria sailaren laguntzarekin, NI ETA NIRE KANPO MUNDUA programaren barne.

Durante los días 26, 27 y 28 de Diciembre se ha llevado a cabo la segunda edición de este taller en la Casa de la Cultura Casares-Tomasene del barrio de Altza, con el apoyo del área de Juventud del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, dentro del programa YO Y MI MUNDO EXTERIOR.

aktibate-boton